Özgeçmiş


YRD.DOÇ. DR. BURAK ÜLKÜMEN
KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ UZMANI

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı:  BURAK ÜLKÜMEN
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı,  45010, Manisa.
E-posta: drburak@gmail.com
Telefon: 0 532 240 68 99
Yabancı Dil:
İngilizce (ileri düzey-UDS:86.250-2010), almanca (orta düzey)
Doğum Yeri: Laupheim-Stuttgart /ALMANYA
Doğum Tarihi:
1975

ÖĞRENİM DURUMU

Uzmanlık:      Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları kliniği; İstanbul. [15.11.2001-30.05.2005]

Üniversite:     Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce). [1994-2000]

Ortaöğretim: Çanakkale Anadolu Lisesi. [1987-1994]

İlkokul:         Çanakkale 18 Mart İlkokulu. [1984-1987]

                      İzmir Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulu. [1982-1984]

                      İzmir Ankara İlkokulu [1981-1982]

YAPTIĞI GÖREVLER

Uzman doktor:         Batman Devlet Hastanesi [2005– 2007]

Uzman doktor:         Özel Batman Dünya Hastanesi [2007– 2012].

Uzman doktor:         Özel Deniz Hastanesi İzmir [2012-2014]

Yardımcı Doçent:     Celal Bayar Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı  [2014– halen].

UZMANLIK TEZİ

Perennial allerjik rinitte, benzalkonyum klorür içeren intranazal steroidli spreylerin mukosiliyer klirens ve semptomlar üzerine etkisi.

TKBBC YETERLİLİK YETERLİLİK BELGESİ

12 EKİM 2014

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

 1. BAP PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Gebeliğin rat larenks mukozasında nf-kb, twik-ilişkili potasyum kanalı-1 (trek1), mucin 5 subtype ac, aquaporin-5 ve vazointestinal peptit reseptör düzeyleri üzerine etkisi. BAP. 2016-004 (tamamlandı).
 2. BAP PROJE ARAŞTIRMACISI: Ses kıvrımı lezyonlarının ayırıcı tanısında stroboskopinin yeri. BAP. 2016-114 (tamamlandı)
 3. BAP PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: Sıçan modellerinde; gebeliğin ve gebelik sırasında intranazal steroid kullanımının, nazal mukozada vazoaktif intestinal peptid reseptör düzeyleri üzerine olan etkisi. BAP. 2014-131 (tamamlandı).

ANLATILAN DERSLER

1.DÖNEM 5 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI STAJI TEORİK DERSLER
 1. Orofarenks ve Hipofarenks Hastalıkları (2014-2017)
 2. Baş-Boyun Travmaları ve Trakeotomi (2014-halen)
 3. KBB’de yabancı cisimler (2014-2017)
 4. Boyunda Kitle Yapan Nedenler (2014-2016)
 5. Burun Cildi ve Vestibül Hastalıkları (2014-2016)
 6. Başağrısında ayırıcı tanı (2015-2017)
 7. KBB Acilleri (2015-halen)
 8. KBB’de görüntüleme (2015-2017)
 9. Larinksin Konjenital Hastalıkları (2015-halen)
 10. Maksilofasiyal travmalar (2015-2017)
 11. Ses hastalıkları (2015-halen)
 12. Vokal kord paralizileri (2015-2017)
 13. Boyun travmaları ve trakeotomi (2015-halen)

2.DÖNEM 3 PRATİK DERSLER

  1. Otoskopik muayene
  2. Buruna ilaç uygulanması

3.DÖNEM 3  TEORİK DERSLER

  1. Ses kısıklığı (2015-halen)
  2. Baş Boyun ağrıları (2015-halen)
  3. Sistemik Hastalıkların Otolarengolojik Bulguları (2015-halen)
  4. Öksürük (entegre oturum)   (2016-halen)

 

KONGRE, SEMPOZYUM GİBİ BİLİMSEL TOPLANTILARDA GÖREVLER

 1. DAVETLİ KONUŞMACI: 39.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Video Sunum:“Nazal Dorsuma Yaklaşım” .08-12 Kasım 2017. Belek-Antalya
 2. DAVETLİ KONUŞMACI: “OUAS ve horlama tedavisinde başarısızlık nedenleri ve alınacak önlemler”. KBB’de Dört Mevsim – İlkbahar 3. Soluksuz Senfoni. 7-8 Mayıs  2016-İstanbul
 3. DAVETLİ KONUŞMACI: “Nazal Dorsuma Yaklaşım”. 3 Mayıs 2016, TKBBV İzmir Şubesi

 

KURS SERTİFİKALARI

 1. TÜBİTAK 1001 Proje Çağrılarına Etkin Proje Yazımı Eğitimi 27-29 Nisan 2016. Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
 2. ETKİLİ SUNUŞ TEKNİKLERİ. Elginkan Vakfı. 7 ocak 2016. Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi.
 3. SÖZSÜZ İLETİŞİM (BEDEN DİLİ). Elginkan Vakfı. 11 ocak 2016. Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi.
 4. KLİNİK VOKOLOJİ KURSU. Lax Vox Ses Terapi Tekniği Eğitim Programı.23 Ocak 2016. Celal Bayar Üniversitesi KBB Anabilim Dalı-Manisa.
 5. TRANS-EUROPEAN POSTGRADUATE OTOLOGY NEUROTOLOGY EDUCATION. Temporal Bone Dissection Course on Cadaver Heads. September 02-03.2015.İstanbul. TURKEY
 6. Deney hayvanları kullanım sertifikası. 19-28 EYLÜL 2014. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu-Manisa
 7. Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi “SPSS ile İstatiksel Analiz Eğitimi”. 6 Mayıs-25 Haziran 2014.
 8. 9.Taze Donmuş Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu. (7-8 Aralık 2012)
 9. 12.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi kapsamında gerçekleştirilen “Polisomnografi ve Diğer Tanı Yöntemleri” kursu. (21-25 Ekim 2011)
 10. 1.Masterclass Sempozyumu 3. Septorinoplasti ve Radyofrekans Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu. (27-28 Kasım 2004)
 11. Second Turkısh Workshop on RFITT for ENT procedures. (22 mayıs 2004)
 12. 1.Masterclass Sempozyumu 21. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu. ( 25-26 Kasım 2004)
 13. 6th Istanbul Otology/Neurotology Course. (10-12 Aralık 2003)

 

KONGRE KATILIM SERTİFİKALARI

 1. 39.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ. 08-12 Kasım 2017
 2. 10th Balkan Congress Of ORL. June 2-5 2016.  Tirana-ALBENIA
 3. 8. KOKLEAR IMPLANTASYON OTOLOJİ-NÖROOTOLOJİ ODYOLOJİ KONGRESİ. 12-15 KASIM 2015. SHERATON SAMSUN OTEL.
 4. 8. Ulusal Larengoloji Kongresi. 8-9 Mayıs 2015. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin erel Amfisi. İzmir.
 5. 12. ULUSAL UYKU TIBBI KONGRESİ. ( 21-25 Ekim 2011)
 6. Uludağ  2008 KBB Günleri “ OTORİNOLARENGELOJİ’DE KANITA DAYALI YAKLAŞIMLAR“. (11-14 Mart 2010)
 7. Uludağ  2008 KBB Günleri “GERİATRİK OTORİNOLARENGELOJİ“. (6-9 Mart 2008)
 8. Ulusal Rinology Kongresi & CITRAS. (21-25 Nisan 2007)
 9. Annual Conference in the 33rd Year of The European Academy of Facial Plastic Surgery. (1-5 Eylül 2010) 3. TKBBV 3. AKADEMİ TOPLANTISI. (14-17 Nisan 2005)
 10. 3. Solunum yolu inflamasyonları sempozyumu. ( 31 Mayıs-2 Haziran 2005)
 11. ANKEM EĞİTİM TOPLANTLARI “ Üst solunum yolu enfeksiyonlarında yenilikler sempozyumu“. (10 Ocak 2004)
 12. 3. Palandöken KBB Sempozyumu. (01-04 Mart 2003)

ESERLER

A- ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:
 1. Celik O, Eskiizmir G, Pabuscu Y, Ulkumen B, Toker GT. The role of facial canal diameter in the pathogenesis and grade of Bell's palsy: a study by high resolution computed tomography. Braz J Otorhinolaryngol. 2017 May - Jun;83(3):261-268. doi: 10.1016/j.bjorl.2016.03.016.
 2. Ulkumen B, Ulkumen BA, Pala HG, Celik O, Sahin N, Karaca G, Demirdag M. Pregnancy rhinitis in Turkish women: Do gestational week, BMI and parity affect nasal congestion? Pak J Med Sci. 2016 Jul-Aug;32(4):950-4. doi: 10.12669/pjms.324.10164.
 3. Karahan, E. , Tuncer, I. , Er, D. and Ulkumen, B. Comparison of First 50 and Subsequent 74 Surgeries of Transcanalicular Laser Dacryocystorhinostomy Performed by a Surgeon Team. Open Journal of Ophthalmology.2016 June (6), 80-85. doi: 10.4236/ojoph.2016.62011.
 4. B Ulkumen, O Celik, N Sahin. Open laryngeal fracture: A case report and review of the literature. Medical Science and Discovery 2 (5), 304-07
 5. Y Kaplan, B Ulkumen, S Gokpınar, Z Senel. Adult nasopharyngeal hairy polyp presenting with middle ear effusion. Medical Science and Discovery 2 (2), 195-97
 6. Ulkumen B, Kaplan Y, Kıroglu AF, Bayram I. Pediatric inverted papilloma of the middle ear: Case report and review of the literature. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology Extra. 2014 Sept;9(3):136–138. doi:10.1016/j.pedex.2014.06.003
 7. Ulkumen B, Sert K, Isisag A. Primary Laryngeal Tuberculosis Presenting as a Laryngeal Carcinoma. J Clin Case Rep. 2014; 4:393. doi:10.4172/2165-7920.1000393
 8. Ulkumen B, Kaplan Y, Dogru N. Pleomorphic adenoma of lateral nasal wall presenting with epiphora. J Pak Med Assoc. 2013 Mar;63(3):390-2.
 9. Ulkumen B, Kaplan Y. Conservative treatment of Gradenigo’s Syndrome triggered by acute otitis media. Pak J Med Sci. 2012;28-4:735-37.
 10. Ulkumen B., Yılmaz Ş. A rare case of respiratory distress and hemoptysis: laryngeal leech infestation.  Pak J Med Sci. 2012;28-3:543-45.
 11. Uslu C, Oysu C, Ulkumen B. Coexistence of actinomycosis and sialithiasis in the submandibular gland. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat. 2008;18(4):257-259.
 12. Guclu O, Ulkumen B, Bulbul T. Candida laryngitis.  Otolayngology-Head and Neck Surgery. 2006; 135:483-484.
B- ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:
 1. EFFECT OF AGE AND PERFORATION SIZE ON OUTCOMES OF TYPE-I TYMPANOPLASTY (SÖZLÜ SUNUM). 10th Balkan Congress Of ORL. June 2-5 2016.  Tirana-ALBENIA
 2. IMPACT OF GRAFT TYPE ON AUDIOLOGICAL OUTCOME OF TYPE-I TYMPANOPLASTY(SÖZLÜ SUNUM). 10th Balkan Congress Of ORL. June 2-5 2016.Tirana-ALBENIA
C- ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:
 1. Ülkümen B, Artunc B, Kaplan Y. Gebe hastada aural miyaz. J Kartal TR. 2013;24(3):187-190
 2. Ülkümen B.,Şavk H.,Gümüştaş Ç. Primer endoskopik dakriyosistorinostomi sonuçlarımız. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni.2012; 46: (4)Kaplan Y.
 3. Ülkümen B., Kanlıkama M. Ani işitme kaybında prognostik faktörlerin değerlendirilmesi. J Kartal TR. 2012;23(2):84-90.
 4. Ülkümen B., Bülbül T., Güçlü O., Uslu C., Bilaç Ö., Karaman M. Perennial alerjik rinitte,benzalkonyum klorür içeren inranazal steroidli spreylerin mukosiliyer klirens ve semptomlar üzerine etkisi. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi.2005;45(3):149-154.
D- ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:
 1. Ülkümen B, Tok D, Çivi M, Eskiizmir G, Çelik O. Yoğun bakım hastalarında cerrahi trakeotomi ve perkütan trakeotomi komplikasyon oranlarının karşılaştırılması (POSTER). 39.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ. 08-12 Kasım 2017
 2. Ülkümen B, Çelik O, Eskiizmir G, Pabuşçu Y. Fasiyal Kanal Çapının Bell Paralizisi Patogenezindeki Rolü ve Paralizi Evresi Üzerine Etkisi (SÖZLÜ SUNUM) 8. KOKLEAR IMPLANTASYON OTOLOJİ-NÖROOTOLOJİ ODYOLOJİ KONGRESİ. 12-15 KASIM 2015. SHERATON SAMSUN OTEL.
 3. KÜNT BOYUN TRAVMASINA BAĞLI AÇIK LARENGEAL FRAKTÜR (POSTER). 8. Ulusal Larengoloji Kongresi. 8-9 Mayıs 2015. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin erel Amfisi. İzmir.
 4. Yılmaz Ş, Catal B, Ülkümen B. Hematemez ve melena ile başvuran hastada nadir bir etken: faringeal sülük enfestasyonu (POSTER). 26.UGH Ankara; 14-18 Ekim 2009.
 5. Uslu C,Gürsan Ö,Koldaş Ç,Oysu Ç,Ülkümen B. Submandibuler gland da malign lenfoepitelyoma:Olgu sunumu (POSTER). TKBBV 3.Akademi Toplantısı. 14-17 Nisan 2005
 6. Gürsan Ö, Koldaş C, Uslu C, Ülkümen B. Kabuki sendromunda seröz otit medianın literatür eşliğinde tartışılması. 4. Palandöken KBB sempozyumu (POSTER). 17-21 Mart 2005.
 7. Koldaş C, Gürsan Ö, Ülkümen B, Aker F. Parotis bezi primer aktinomikozisi (POSTER). 3. Palandöken KBB sempozyumu. 01-04 Mart 2003

İLGİ ALANLARI: Dr. Burak Ülkümen Estetik Burun Ameliyatları(Rinoplasti), Fonksiyonel Burun Ameliyatları, Endoskopik Burun Ameliyatları (Endoskopik Sinüs Cerrahisi) konularıyla ilgilenmektedir.